Контакти

Адрес
България, гр. Монтана п.к. 3400, Йордан Радичков 20
(бившето предприятие "борба с ерозията")
Телефон
+359 888 683 285; +359 888 241 980
E-mail
office@kremaplast.com
FAX
096 / 30 55 61