Пластмасови изделия

Имаме възможност за производство на детайли до 1500гр. с шприц форми произведени от нас или такива на клиента.

Шприц машините с които разполагаме са произведени от доказани немски производители. Профилактиката и поддръжката на машините гарантира качествен и надежден работен процес.

Шприц формите се обслужват, почистват и смазват през необходимият за това интервал, което гарантира качеството на изработваните детайли.

Услуги

- Производство на пластмасови детайли

- Производство на шприц форми

- Качествен и надежден работен процес

- Качествено изработване